Komunikaty

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XXI sesję Rady Miejskiej w Złoczewie oraz wspólne posiedzenie komisji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na  XXI sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się dnia 9 października  2020r. (piątek) o godz.10.00 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie.

Proponowany porządek sesji:

1. Otwarcie obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Złoczewie.

2. Przyjęcie porządku obrad XXI   sesji Rady Miejskiej w Złoczewie.

3. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miejskiej w Złoczewie.

4. Przyjęcie protokołu z XX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Złoczewie.

5. Powołanie Komisji Uchwał.

6. Informacja z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.

7. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Złoczewie za 2019r.

8. Informacja z wykonania budżetu za I połowę 2020 r.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

- zmian w Budżecie Gminy Złoczew na rok 2020,

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złoczew na lata 2020-2032,

- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sieradzkiemu na zrealizowane zadanie – wykonanie progu platformowego na ulicy Burzenińskiej w Złoczewie oraz remont drogi powiatowej Stolec,

- określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Złoczew w roku szkolnym 2020/2021,

- w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Unikowie,

- przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Złoczew w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu,

- przyznania dotacji z budżetu Gminy Złoczew na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

- zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie nadania nazwy miejscowości „Kolonia Łeszczyn”,

- zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmiany nazwy  miejscowości „Filipole”,

- w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmiany nazwy miejscowości „Grójec Wielki Obojęcie”, „Grójec Wielki Gajówka”, Grójec Wielki Leśniczówka”, „Grójec Wielki Paza”.

10. Zamknięcie obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Złoczewie.

                                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej

w Złoczewie

                    /-/ Andrzej Konieczny

 

Wszystkim osobom obecnym na sesji zaleca się stosowanie środków ochrony indywidualnej oraz zachowanie bezpiecznego odstępu.

Z względu na konieczność zachowania  środków bezpieczeństwa, w związku z epidemią COVID-19, mieszkańców gminy zachęcamy do obserwowania przebiegu sesji za pośrednictwem strony internetowej www.bip.zloczew.pl.

 

WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej zaprasza na wspólne posiedzenie komisji Rady Miejskiej w Złoczewie, które odbędzie dnia 6 października 2020r. (wtorek) o godz. 10.00  w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie.

 

 

 

Tematy posiedzenia:

 

1.Otwarcie obrad.

 

2. Informacja z wykonania budżetu za I połowę 2020 r.

 

3. Rozpatrzenie projektów uchwał.

 

4. Zapytania i sprawy różne (m.in. ustalenie składu Komisji Uchwał na najbliższą sesję).

 

5.  Zamknięcie obrad.

 

 

 

                                                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej

 

                                                                                                          w Złoczewie

 

                                                                                                     /-/ Andrzej Konieczny

 

 

 

Wszystkim osobom obecnym na posiedzeniu komisji zaleca się stosowanie środków ochrony indywidualnej oraz zachowanie bezpiecznego odstępu.

 

 Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 października 2020 08:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 33
06 października 2020 09:41 (Radosław Radwański) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 października 2020 09:39 (Radosław Radwański) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 października 2020 08:51 (Radosław Radwański) - Dodanie załącznika [klauzula_rodo.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)