Komunikaty

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEWA dot.: sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Nr W/2/2020

 

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEWA

 

z dnia 2 października 2020r.

 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65) Burmistrz Miasta Złoczewa

 

 

ogłasza, co następuje:

 

I.

 

Z zasobu nieruchomości Gminy przeznaczone zostały do sprzedaży nieruchomości objęte wykazem stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

 

II.

 

Ogłoszenie wywiesić na tablicy ogłoszeń w okresie od 02.10.2020 r. do dnia 23.10.2020 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

Burmistrza Miasta Złoczewa z dnia 02.10.2020r.

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI MIENIA GMINNEGO PRZEZNACZONYCH

 DO SPRZEDAŻY

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

Powierzchnia działki

w m² / ha

Przeznaczenie

w planie

Oznaczenie wg ewidencji gruntów

 Cena nieruchomości [zł]

Sposób zbycia

Numer KW

Obręb ewidencyjny

Numer działki

1.

SR1S/00039297/4

Złoczew,
ul. Działkowa

 

292/53

0,0051ha

18KS  - tereny komunikacji samochodowej

Nieruchomość niezabudowana

2 200zł + VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami

sprzedaż

2.

SR1S/00039297/4

Złoczew,
ul. Działkowa

 

292/54

0,0051ha

18KS  - tereny komunikacji samochodowej

Nieruchomość niezabudowana

2 200zł + VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami

sprzedaż

3.

SR1S/00039297/4

Złoczew,
ul. Działkowa

 

292/55

0,0051ha

18KS  - tereny komunikacji samochodowej

Nieruchomość niezabudowana

2 200zł + VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami

sprzedaż

4.

SR1S/00039297/4

Złoczew,
ul. Działkowa

 

292/56

0,0051ha

18KS  - tereny komunikacji samochodowej

Nieruchomość niezabudowana

2 200zł + VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami

sprzedaż

5.

SR1S/00039297/4

Złoczew,
ul. Działkowa

 

292/57

0,0234ha

18KS  - tereny komunikacji samochodowej

Nieruchomość niezabudowana

8 000zł + VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami

sprzedaż

6.

SR1S/00066799/1

Złoczew,

ul. Łąkowa

78

0,5221ha

Brak MPZP

wg STUDIUM – tereny rolne

Nieruchomość niezabudowana

50 000zł

sprzedaż

 

 

Burmistrz Miasta Złoczewa

 

   Dominik Drzazga

 

 

UWAGA

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złoczewie oraz na stronie internetowej bip.zloczew.pl

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 02.10.2020 r. do dnia 23.10.2020 r.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 wyżej opisanej ustawy, w terminie do dnia 13.11.2020r mogą złożyć wniosek o jej nabycie.

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 października 2020 14:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 54
02 października 2020 15:01 (Radosław Radwański) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 października 2020 15:00 (Radosław Radwański) - Dodanie zdjęcia [gmina_z_przyszloscia.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 października 2020 14:58 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)