Komunikaty

Konsultacje społeczne dot. przebudowy drogi gminnej nr 114769E – ul. Starowiejskiej.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym dotyczącym opiniowania koncepcji przebudowy drogi gminnej nr 114769E  – ul. Starowiejskiej, wprowadza się możliwość zapoznania z nimi wszystkim zainteresowanym mieszkańcom Gminy Złoczew. Analiza opinii społecznych pozwoli na wypracowanie lepszych rozwiązań służących wszystkim uczestnikom ruchu drogowego.

Zainteresowane osoby mogą przesłać wiadomości  e-mailem na adres:  gmina@zloczew.pl lub tradycyjnym listem, kierując go do siedziby Urzędu Miejskiego w Złoczewie. Swoje opinie należy przesłać w terminie do 10 kwietnia 2020 roku.

Ewentualne uwagi zostaną przeanalizowane pod kątem technicznym jak również finansowym. Ponadto informujemy, że na przedmiotową inwestycję został złożony wniosek o dofinansowanie z funduszu dróg samorządowych. 

Główne założenia :

 Wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej o szerokości 4,5 m
(ze względu na wąski pas drogowy oraz istn. uzbrojenie terenu); 
- Wykonanie zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej (lokalizacja uzgadniana z właścicielami nieruchomości - 1 zjazd na nieruchomość zgodnie z warunkami technicznymi , szerokość max. 4,5m;
- Wykonanie obustronnych poboczy utwardzonych o szer. Min.0,75m max. 1,0m (ze względu na wąski pas drogowy oraz istn. uzbrojenie terenu);
- Wykonanie przebudowy i budowy rowu na działce nr 84 obr. 9 Miasto Złoczew;
- Wykonanie kanalizacji deszczowej; 
- Wykonanie przebudowy wodociągu z uwagi na stan techniczny oraz lokalizację pod planowaną jezdnią  (kolizja); 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 marca 2020 15:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 115
23 marca 2020 15:04 (Radosław Radwański) - Dodanie załącznika [pzt_konsultacje2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 marca 2020 15:01 (Radosław Radwański) - Dodanie zdjęcia [gmina_z_przyszloscia.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 marca 2020 15:00 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)