Komunikaty

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XVI sesję Rady Miejskiej w Złoczewie oraz wspólne posiedzenie komisji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na  XVI sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się dnia 24 lutego 2020r. (poniedziałek) o godz.10.00 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie.

Proponowany porządek sesji:

1. Otwarcie obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Złoczewie.

2. Przyjęcie porządku obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Złoczewie.

3. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej w Złoczewie.

4. Przyjęcie protokołu z XV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Złoczewie.

5. Powołanie Komisji Uchwał.

6. Informacja z działalności burmistrza w okresie między sesjami.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

- przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Prokuratora Rejonowego w Sieradzu na uchwałę Nr XXI/118/16 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Złoczew”,

-  rozwiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Złoczewska Strefa Inwestycyjna sp. z o.o. z siedzibą w Złoczewie,

-  zmian w Budżecie Gminy Złoczew na rok 2020,

- planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2020r.,

- określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Złoczew w roku szkolnym 2019/2020,

- zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,

- wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Złoczew,

- przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Gminy Złoczew,

- przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Społeczno-Oświatowej za rok 2019,

- przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2019,

- przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rozwoju i Rolnictwa za rok 2019,

- przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za rok 2019,

- planu pracy Komisji Rady Miejskiej w Złoczewie na rok 2020,

- planu pracy Rady Miejskiej w Złoczewie na rok 2020,

- rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (petycja z dnia 29 listopada 2019r.),

- rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego ( petycja z dnia 9 grudnia 2019r.),

8. Sprawy różne.

9. Zamknięcie obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Złoczewie.

Transmisja obrad i archiwalny zapis na stronie www.bip.zloczew.pl

                                                                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej

w Złoczewie

                     /-/  Andrzej Konieczny

 

WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI

 

Przewodniczący Rady Miejskiej zaprasza na wspólne posiedzenie komisji Rady Miejskiej w Złoczewie, które odbędzie dnia 21 lutego 2020r. (piątek) o godz. 10.00  w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie.

 

Tematy posiedzenia:

1.Otwarcie obrad.

2. Rozpatrzenie projektów uchwał.

3. Zapytania i sprawy różne (m.in. ustalenie składu Komisji Uchwał na najbliższą sesję).

4.  Zamknięcie obrad.

 

                                                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                          w Złoczewie

                                                                                                     /-/ Andrzej Konieczny

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 lutego 2020 13:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 39
19 lutego 2020 13:52 (Radosław Radwański) - Dodanie załącznika [klauzula_rodo.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 lutego 2020 13:52 (Radosław Radwański) - Dodanie zdjęcia [herb_nowy.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 lutego 2020 13:51 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)