Komunikaty

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XIV sesję Rady Miejskiej w Złoczewie oraz wspólne posiedzenie komisji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XIV sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się dnia 16 grudnia 2019r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie.

Proponowany porządek sesji:

1. Otwarcie obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Złoczewie.

2. Przyjęcie porządku obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Złoczewie.

3. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Miejskiej w Złoczewie.

4. Powołanie Komisji Uchwał.

5. Informacja z działalności burmistrza w okresie między sesjami.

6. Informacja o stanie bezrobocia na terenie Gminy Złoczew.

7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złoczew na lata 2020-2032.

- przedstawienie projektu uchwały,

- Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o projekcie uchwały  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złoczew,

- dyskusja,

- podjęcie uchwały.

8. Uchwalenie Budżetu Gminy Złoczew na rok 2020.

- Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o projekcie Budżetu Gminy Złoczew na rok 2020,

- opinia Komisji Rewizyjnej o projekcie Budżetu Gminy Złoczew na rok 2020,

- dyskusja,

- podjęcie uchwały.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

- utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Złoczewie,

- zmian w Budżecie Gminy Złoczew na rok 2019,

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złoczew na lata 2019-2032,

- ustalenia wykazu oraz planu finansowego wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019,

- wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty  oraz określenia stawki opłaty podwyższonej,

- wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowalnych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami  lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020,

- Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Złoczewie na rok 2020,

- wrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej (lokal nr 2),

- wrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej (lokal nr 3),

- wrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej (lokal nr 3, ul. Szkolna),

- wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków,

- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Złoczew.

10. Sprawy różne.

11. Zamknięcie obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Złoczewie.

Transmisja obrad i archiwalny zapis na stronie www.bip.zloczew.pl

                                                                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej

w Złoczewie

                      /-/Andrzej Konieczny


WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI

 

Przewodniczący Rady Miejskiej zaprasza na wspólne posiedzenie komisji Rady Miejskiej w Złoczewie, które odbędzie dnia 13 grudnia 2019r.  (piątek) o godz. 10.00  w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie.

1.Otwarcie obrad.

2. Informacja o stanie bezrobocia na terenie Gminy Złoczew.

3. Rozpatrzenie projektu Budżetu Gminy Złoczew na rok 2020.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał.

5. Zapytania i sprawy różne.

6.  Zamknięcie obrad.

                                                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                          w Złoczewie

                                                                                                     /-/ Andrzej Konieczny


 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 grudnia 2019 09:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 102
11 grudnia 2019 10:01 (Radosław Radwański) - Dodanie załącznika [klauzula_rodo.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 grudnia 2019 09:59 (Radosław Radwański) - Dodanie zdjęcia [zloczew3.png] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 grudnia 2019 09:59 (Radosław Radwański) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)