Komunikaty

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XLIV sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 26 marca (poniedziałek) 2018 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XLIV sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 26 marca (poniedziałek) 2018 r. o godz. 1000 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie.

1. Otwarcie obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Złoczewie

- przyjęcie porządku obrad XLIV sesji,

- przyjęcie protokołów z XLI, XLII i XLIII sesji Rady Miejskiej.

2. Powołanie sekretarza obrad.

3. Informacja z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.

4. Interpelacje radnych.

5. Informacja Komendanta Komisariatu Policji w Złoczewie na temat bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta i gminy Złoczew w 2017 roku.

6. Informacja z działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Złoczewie za 2017 rok.

7. Informacja dotycząca zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji przez Gminę Złoczew w 2018 roku.

8. Informacja Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu na temat dróg powiatowych na terenie Gminy Złoczew.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

     - rozdysponowania wolnych środków za 2017 rok oraz zmian w budżecie Gminy Złoczew na rok 2018,

     - zmieniająca Uchwałę Nr XLI/225/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złoczew na lata 2018-2032,

     - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,

- podziału Gminy Złoczew na stałe okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,

- podziału Gminy Złoczew na stałe obwody głosowania,

- przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Gminy Złoczew”.

10. Zapytania i wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Złoczewie.

 

 

 

 

         Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                    w Złoczewie

                                                                               /-/ Andrzej Konieczny    

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 marca 2018 10:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 424
21 marca 2018 11:30 (Radosław Radwański) - Dodanie zdjęcia [zloczew_gmina.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 marca 2018 10:49 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)