Komunikaty

O g ł o s z e n i e Burmistrz Miasta Złoczewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na niżej wymienione nieruchomości stanowiące własność Gminy, położone w obr. 1 m.Złoczew przy ul.Działkowej.

O g ł o s z e n i e

 

Burmistrz Miasta Złoczewa ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na niżej wymienione nieruchomości stanowiące  własność Gminy,  położone w obr. 1 m.Złoczew przy ul.Działkowej.

 

 

1)Dz.nr 292/51 o pow. 0,0051 ha 

cena wywoławcza – 1 669,- zł                                                       

wadium – 200,-zł                                                                             

minimalne postąpienie w przetargu – 50,-zł                                       

 

2)Dz.nr 292/52 o pow. 0,0051 ha                                                              

cena wywoławcza – 1 669,- zł                                                         

wadium – 200,- zł                                                                            

minimalne postąpienie w przetargu – 50,- zł                                               

3)Dz.nr 292/53 o pow. 0,0051 ha                                                              

cena wywoławcza – 1 669,- zł                                                         

wadium – 200,- zł                                                                            

minimalne postąpienie w przetargu – 50,- zł                                      

4)Dz.nr 292/54 o pow. 0,0051 ha                                                              

cena wywoławcza – 1 669,- zł                                                         

wadium – 200,-zł                                                                             

minimalne postąpienie w przetargu – 50,-zł                                       

5)Dz.nr 292/55 o pow. 0,0051 ha                                                              

cena wywoławcza – 1 669,- zł                                                         

wadium – 200,-zł                                                             

 minimalne postąpienie w przetargu- 50,- zł                                                 

6)Dz.nr 292/56 o pow. 0,0051 ha                                                              

cena wywoławcza – 1 669,- zł                                                         

wadium – 200,-zł                                                                             

minimalne postąpienie w przetargu – 50,-zł                                       

7)Dz.nr 292/57 o pow. 0,0234 ha                                                                        

cena wywoławcza – 7 866,- zł                                                                  

wadium – 800,-zł                                                                                      

minimalne postąpienie w przetargu – 200,zł                                       

        

8)Dz.nr 292/58 o pow. 0,0051 ha                                                                        

cena wywoławcza – 1 669,- zł                                                                  

wadium – 200,-zł                                                                                      

minimalne postąpienie w przetargu – 50,-zł                                        

 

9)Dz.nr 292/59 o pow. 0,0051 ha,                                                                       

cena wywoławcza– 1 669,- zł                                                                   

wadium – 200,-zł                                                                                      

minimalne postąpienie w przetargu – 50,-zł                                        

 

10)Dz.nr 292/60 o pow. 0,0051 ha                                                                      

cena wywoławcza – 1 669,- zł                                                                  

wadium – 200,- zł                                                                                     

minimalne postąpienie w przetargu – 50,- zł                                       

 

11)Dz.nr 292/61 o pow. 0,0051 ha                                                                      

cena wywoławcza – 1 669,- zł                                                                  

wadium – 200,-zł                                                                                      

minimalne postąpienie w przetargu – 50,zł                                                  

        

  • Oznaczenie księgi wieczystej -  KWSR1S 00039297/4
  •  Nieruchomości przeznaczone do zabudowy garażami, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Nr XXXIV/233/05 z dnia 10 listopada 2005r.        
  • Wadia, z podaniem numeru działki, której wpłata dotyczy,  należy wpłacać na konto Urzędu Miejskiego w Złoczewie nr 52 9256 0004 0040 0002 2000 0080 RBS Lututów O/Złoczew do dnia 21 marca br. lub w kasie Urzędu  do dnia 19 kwietnia br. do godz. 14:30.
  • Podane w ogłoszeniu ceny wywoławcze są cenami brutto.

Przetarg odbędzie w dniu 23 kwietnia br. o godz.10:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złoczewie.

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 marca 2018 11:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 378
21 marca 2018 11:17 (Radosław Radwański) - Dodanie zdjęcia [zloczew_gmina1.png] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 marca 2018 11:16 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)