Komunikaty

OBWIESZCZENIE Wojewody Łódzkiego

OBWIESZCZENIE

Wojewody Łódzkiego

            Na podstawie art. 101 §1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z  późniejszymi  zmianami), zawiadamia się, że w dniu 8 września 2011 r., postanowieniem Wojewody Łódzkiego  Nr 268/11, zostało podjęte zawieszone postanowienie administracyjne w sprawie wydania, na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanego przez Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S-8, na odcinku węzeł Walichnowy-węzeł Wrocław (A1) od km 99+937 do km 204+000 w zakresie odcinka 4 (węzeł Złoczew- węzeł Sieradz Południe z węzłem) - od km 120+961,30 do km 140+552,05.

Z treścią ww. postanowienia można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, budynek E, pok. 424 ( tel.042 644-13-15). 

Na postanowienie nie służy stronom zażalenie.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 września 2011 12:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 1042
27 września 2011 12:51 (Radosław Radwański) - Dodanie zdjęcia [s8.jpg] do dokumentu.
27 września 2011 12:49 (Radosław Radwański) - Zmiana danych dokumentu.
27 września 2011 12:47 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu.