Komunikaty

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XII sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 27 września (wtorek) 2011 r. o godz.1230

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XII sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 27 września (wtorek) 2011 r. o godz.1230 w sali pałacu przy ul. Szkolnej w Złoczewie.

 

Proponowany porządek sesji:

1. Otwarcie obrad XII sesji Rady Miejskiej w Złoczewie

-         przyjęcie porządku obrad XII sesji i protokołu z X i XI sesji Rady Miejskiej.

2. Powołanie sekretarza obrad.

3. Informacja z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.

4. Interpelacje radnych.

5. Informacja z wykonania budżetu Gminy Złoczew za I półrocze 2011 roku.

6. Informacja dyrektorów szkół dotycząca przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2011/2012.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

    - zmian w budżecie Gminy Złoczew na 2011 rok,

    - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złoczew na lata 2011-2021,

    - trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na zadania z zakresu Prawa wodnego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania objętego dotacją,

    - udzielenia w 2012 roku pomocy finansowej Powiatowi Sieradzkiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 453E Złoczew – Broszki – Stolec od km 4+196,48 do km 7+550,48 – etap I”,

    - powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników,

    - likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Złoczewie.

8. Zapytania i wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad XII sesji Rady Miejskiej w Złoczewie.

 

 

 

   Przewodniczący Rady

                                                                                                             Miejskiej w Złoczewie

 

                                                                                                        /-/ Andrzej Aleksandrow

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 września 2011 15:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 1161
19 września 2011 15:22 (Radosław Radwański) - Dodanie zdjęcia [herb_zloczewa.png] do dokumentu.
19 września 2011 15:22 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu.