Referenda (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie losowanie

Zawiadomienie Zgodnie z art.13 ust.4 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum krajowym /t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.318/ Burmistrz Miasta zawiadamia, że publiczne losowanie składów obwodowych komisji ds. referendum zostanie przeprowadzone w dniu 11 sierpnia br. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złoczewie o

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Złoczewa Granice obwodu głosowania

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Złoczewa z dnia 27 lipca 2015 r. Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318) podaje się do wiadomości publicznej informację o numera