Referenda

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Złoczewa Granice obwodu głosowania

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta Złoczewa

z dnia 27 lipca  2015 r.

 

Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318) podaje się do wiadomości publicznej informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum utworzonych na obszarze gminy (miasta), lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

 

Numer obwodu

głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej

komisji do spraw referendum (adres)

 1

Złoczew, ulice:Burzenińska, Cmentarna, Dolna, Działkowa, Jarzębinowa, Kilińskiego, Klonowa, Kościelna, Krótka, Łąkowa, Nowa, Ogrodowa, Opłotki, Parkowa, Porzeczkowa, Spokojna, Starowiejska, Starowieluńska, Szeroka, Szkolna, Wieluńska, Wodna, Wspólna, Wyzwolenia, XX-lecia

Szkoła Podstawowa

w Złoczewie, 98-270 Złoczew

ul.Burzenińska 4/6

 2

Złoczew, ulice: Błaszkowska, Cegielniana,Chabrowa, Fiołkowa,

Kaczeńcowa, Kopernika, Krasickiego, Kwiatowa, Leśna, Lipowa,

Lututowska, Mickiewicza, Polna, Przechodnia, Przylesie, Rolnicza,

Sadownicza, Sieradzka, Słoneczna, Sportowa, Spółdzielcza, Zielona, 9 Maja

Publiczne Gimnazjum

w Złoczewie, 98-270 Złoczew

 ul.Szkolna  18

3

 

Broszki, Zapowiednik

 

Szkoła Podstawowa w Broszkach

Broszki 4

98-270  Złoczew

4

 

Borzęckie, Burdynówka, Czarna, Gronówek, Miklesz, Potok, Szklana Huta

Szkoła Podstawowa w Złoczewie

ul.Burzenińska 4/6

98-270 Złoczew

 5

 

Grójec Mały, Grójec Wielki, Robaszew, Stanisławów

 Środowiskowy Dom Samopomocy

w Grójcu Wielkim

Grójec Wielki 24

98-270 Złoczew

6    

 

Bujnów , Kamasze, Emilianów, Uników, Wandalin

Szkoła Podstawowa w Unikowie

Uników 4

98-270 Złoczew

 7

 

Biesiec, Dąbrowa Miętka, Łeszczyn, Stolec

Szkoła Podstawowa w Stolcu

Stolec 35

98-270 Złoczew

 

Lokale Obwodowych Komisji do Spraw Referendum Nr 1  w Zloczewie, Nr 2 w Złoczewie , Nr  5 w Grójcu Wielkim i Nr 7 w Stolcu zostały dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Osoba uprawniona do udziału w referendum może głosować korespondencyjnie. Komisjami właściwymi do celów głosowania korespondencyjnego są Obwodowe Komisje do Spraw Referendum, które mają siedziby w lokalach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, tj. komisje Nr 1 w Złoczewie, Nr 2  w Złoczewie  Nr 5 w Grójcu Wielkim i Nr 7 w Stolcu. Termin zgłoszenia Burmistrzowi zamiaru głosowania korespondencyjnego upływa w dniu 24 sierpnia 2015 r.

 

Osoba niepełnosprawna o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz osoba, która najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jej imieniu. Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wniesiony najpóźniej do dnia 28 sierpnia 2015 r. do  Burmistrza Miasta .

 

Bliższe informacje w sprawach rejestru wyborców oraz spisu uprawnionych do udziału w referendum oraz zaświadczeń o prawie do głosowania można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Złoczewie w pokoju nr 6 lub pod nr telefonu 43 820 24 62, natomiast w zakresie pełnomocnictwa do głosowania, głosowania korespondencyjnego w pokoju nr 14 lub pod numerami telefonu 43 820 24 62 i 506 071 321

 

Lokale obwodowych komisji do spraw referendum otwarte będą w niedzielę 6 września 2015 r. w godzinach 6.00 - 22.00.

 

Przed przystąpieniem do głosowania głosujący obowiązany będzie okazać obwodowej komisji do spraw referendum dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający stwierdzenie tożsamości.

 

 

                                                                                                                              BURMISTRZ MIASTA ZŁOCZEW

                                                                                                                                                       / - / Jadwiga Sobańska

                                                                                                                                                                                      

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 lipca 2015 10:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 920
28 lipca 2015 10:46 (Radosław Radwański) - Dodanie załącznika [obwieszczenie_o_obwodach_ref.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 lipca 2015 10:45 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)