Do Parlamentu UE

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dodatkowe zgłoszenia do składów komisji.

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 29 kwietnia 2019 r. Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w celu powołania w gminie Złoczew obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., Komisarz Wyborc...

Burmistrza Miasta Złoczewa w sprawie granic obwodów głosowania, siedzib obwodowych komisji wyborczych, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika oraz lokalach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych z dnia 24 kwietnia 2019 r.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Złoczewa w sprawie granic obwodów głosowania, siedzib obwodowych komisji wyborczych, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika oraz lokalach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych z dnia 24 kwietnia 2019 r. Na podstawie art. 16

Zmiana siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych.

UWAGA!!! ZMIANA SIEDZIB Obwodowych Komisji Wyborczych Wyborcom zamieszkałym w Złoczewie przy ulicach: Burzenińska, Cmentarna, Dolna, Działkowa, Jarzębinowa, Kilińskiego, Klonowa, Kościelna, Krótka, Łąkowa, Nowa, Ogrodowa, Opłotki, Parkowa, Porzeczkowa, Spokojna, Starowiejska, Starowieluńska, Szeroka, Szkolna, Wieluńska, Wodna, Wspólna,...

Głosowanie przez pełnomocnika

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2010r. Nr 214, poz. 1407 z późn. zmianami) oraz wyborca,...