Do Parlamentu UE (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zmiana siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych.

UWAGA!!! ZMIANA SIEDZIB Obwodowych Komisji Wyborczych Wyborcom zamieszkałym w Złoczewie przy ulicach: Burzenińska, Cmentarna, Dolna, Działkowa, Jarzębinowa, Kilińskiego, Klonowa, Kościelna, Krótka, Łąkowa, Nowa, Ogrodowa, Opłotki, Parkowa, Porzeczkowa, Spokojna, Starowiejska, Starowieluńska, Szeroka, Szkolna, Wieluńska, Wodna, Wspólna,...

Głosowanie przez pełnomocnika

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2010r. Nr 214, poz. 1407 z późn. zmianami) oraz wyborca,...

Zgłoszenia do obwodowych komisji wyborczych.

Zgodnie z kalendarzem wyborczym zgłoszenia kandydatów do udziału w pracach obwodowych komisji wyborczych należy składać do dnia 2 maja br., w godzinach pracy Urzędu, tj. do godziny 16:00 ( pokój nr 6).

Informacja o miejscach przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania obwieszczeń i plakatów wyborczych

Działając w trybie art.114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy informuję, że miejscami zwyczajowo przeznaczonymi do bezpłatnego zamieszczania obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych są słupy ogłoszeniowe zlokalizowane przy skrzyżowaniach ulic: Szerokiej i Kilińskiego, Szerokiej i Sieradzkiej oraz Kościelnej...

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które zostaną zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które zostaną zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.

WYJAŚNIENIA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ DOTYCZĄCE UDZIAŁU W PRACACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

WYJAŚNIENIA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ DOTYCZĄCE UDZIAŁU W PRACACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH