Ławników

Wyszukiwarka

Wybierz rok

2007 UCHWAŁA NR XIII/75/07 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCZEWIE z dnia 30 października 2007 roku

UCHWAŁA NR XIII/75/07 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCZEWIE z dnia 30 października 2007 roku w sprawie powołania ławników do Sądu Rejonowego w Sieradzu. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 160 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju...