Ławników

2007 UCHWAŁA NR XIII/75/07 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCZEWIE z dnia 30 października 2007 roku

UCHWAŁA NR XIII/75/07
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCZEWIE
z dnia 30 października 2007 roku

w sprawie powołania ławników do Sądu Rejonowego w Sieradzu.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 160 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) Rada Miejska w Złoczewie uchwala, co następuje:

§ 1. W wyniku tajnego głosowania, na ławników do Sądu Rejonowego w Sieradzu wybrani zostali:
1. Lis Agnieszka Stanisława
2. Wieczorek Grażyna Alfreda
3. Majdański Jacek Szymon
4. Osmelak Anna
z tego do orzekania z zakresu prawa pracy:
1. Majdański Jacek Szymon
2. Osmelak Anna

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złoczewa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-

 

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Złoczewie
Jerzy Wieczorek

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 maja 2008 10:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1597
21 maja 2008 10:02 (Administrator) - Dodanie załącznika.
21 maja 2008 10:02 (Administrator) - Utworzenie dokumentu.