Zagospodarowanie przestrzenne

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW dot. budowy linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia wraz ze złączami kablowo.

         Złoczew, dnia 23.08.2019 r.

 

Znak: RK.PP.6733.9.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW

 

            Zgodnie z art. 10, w związku z art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz.2096),

 

ZAWIADAMIAM

 

że w zakresie prowadzonego w Urzędzie Miejskim w Złoczewie postępowania administracyjnego, wynikającego z wniosku z dnia 27.06.2019 r., PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - Teren, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia wraz ze złączami kablowo - pomiarowymi, na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi: 12/3 i 12/4 (obręb geodezyjny Wilkołek Unikowski), 44/1, 44/2 i 43/1 (obręb geodezyjny Pieczyska Wilkołek), zakończono kompletowanie dokumentów niezbędnych do wydania w/w decyzji.

W związku z powyższym w terminie 5 dni od daty publikacji obwieszczenia,     w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złoczewie, pok. Nr 13, możliwe będzie zapoznanie się z materiałem dowodowym zebranym w toku prowadzonego postępowania.

Po upływie wskazanego terminu sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zebrane materiały w postępowaniu administracyjnym.

 

 

 

 

 

 

 

                              Z up. Burmistrza

      Sekretarz

                                                                             /-/ Anita Szremska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoba do kontaktu: Marcin Machała, tel: 43 820-22-70

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 sierpnia 2019 09:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 74
23 sierpnia 2019 09:42 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)