Zagospodarowanie przestrzenne

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW dot. budowy linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia wraz ze złączami kablowo - pomiarowymi.

         Złoczew, dnia 21.08.2019 r.

 

Znak: RK.PP.6733.10.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW

 

            Zgodnie z art. 10, w związku z art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz.2096),

 

ZAWIADAMIAM

 

że w zakresie prowadzonego w Urzędzie Miejskim w Złoczewie postępowania administracyjnego, wynikającego z wniosku z dnia 27.06.2019 r., PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - Teren, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia wraz ze złączami kablowo - pomiarowymi, na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi: 28/1, 29, 30/2, 30/3, 31/1, 31/7 (obręb geodezyjny           8 m. Złoczew), zakończono kompletowanie dokumentów niezbędnych do wydania w/w decyzji.

W związku z powyższym w terminie 5 dni od daty publikacji obwieszczenia,     w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złoczewie, pok. Nr 13, możliwe będzie zapoznanie się z materiałem dowodowym zebranym w toku prowadzonego postępowania.

Po upływie wskazanego terminu sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zebrane materiały w postępowaniu administracyjnym.

 

                            Z up. Burmistrza

                                                                             /-/ Anita Szremska

Sekretarz Miasta

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 sierpnia 2019 13:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 68
21 sierpnia 2019 13:58 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)