Statut

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Załącznik do Uchwały Nr VII/52/03 Rady Miejskiej w Złoczewie

Załącznik do Uchwały Nr VII/52/03 Rady Miejskiej w Złoczewie STATUT GMINY ZŁOCZEW Rozdział I Postanowienia ogólne § 1. 1.Gmina i Miasto Złoczew zwana dalej „Gminą" jest posiadającą osobowość prawną jednostką samorządu terytorialnego, powołaną do organizacji życia publicznego na swoim terytorium. 2. Wszystkie...

Uchwała Rady Miejskiej w Złoczewie w sprawie Uchwalenia Statutu Gminy Złoczew

UCHWAŁA NR VII/52/03 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCZEWIE z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Złoczew. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz.