Utrzymanie czystości i porządku w Gminie Złoczew

Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

 

Zawiadomienie

 

         Burmistrz Miasta Złoczew zawiadamia mieszkańców, że na terenie Gminy Złoczew  zgodnie z art. 9u  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) zostanie przeprowadzona kontrola przestrzegania i stosowania przepisów wyżej wymienionej ustawy.

         Zgodnie z art. 5 ust.1 i 3b  ustawy właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości  odpadów komunalnych w sposób zgodny z przepisami ustawy.

         Właściciele nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza wykonując wyżej wymieniony obowiązek,  są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady – przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłaty za usługę.

                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                  Burmistrz Miasta Złoczew

                                                                                                              /-/

Jadwiga Sobańska

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 kwietnia 2016 11:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 486
01 kwietnia 2016 11:43 (Radosław Radwański) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 kwietnia 2016 11:38 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)