Utrzymanie czystości i porządku w Gminie Złoczew

Informacja o osiągnięciu w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 litera c   w/w ustawy, Gminy są obowiązane  udostępnić informacje o osiągnięciu  w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.

 

Zgodnie z ustawowym obowiązkiem poniżej podajemy informację , o których mowa w przytoczonym powyżej przepisie:

 

- poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła     - 15,53 %

- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.  – 14,69 %

 

Zastępca Burmistrza

/-/  Czesław Pędzik

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 lipca 2014 11:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 667
11 lipca 2014 11:51 (Radosław Radwański) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 lipca 2014 11:50 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)