Utrzymanie czystości i porządku w Gminie Złoczew

PSZOK-punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

PSZOK-punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych


Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)jest prowadzony przez Firmę EKO-REGION Spółka z o.o. ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów
i funkcjonuje na terenie Miejskiej Spółki Komunalnej Sp. z o.o.

w Złoczewie
przy ulicy Cmentarnej 11, kontakt: tel. 43 820 24 84

 

PSZOK czynny jest:

 

w każdy wtorek tygodnia

w godz. 800 – 1300

   

 

W PSZOK przyjmowane są odpady powstające wyłącznie w gospodarstwach domowych
na terenie miasta i gminy Złoczew takie jak:

 

 •          papier i tektura - np. gazety, książki, zeszyty, kartony, torby papierowe itp.
 •          metale - np. puszki aluminiowe
 •          tworzywa sztuczne - np. plastikowe butelki po napojach, torby foliowe, folia itp.
 •          opakowania wielomateriałowe - np. opakowania po mleku, napojach,       mrożonkach,
 •          szkło - np. słoiki, butelki,
 •          odpady komunalne ulegające biodegradacji - np. trawa, gałęzie,
 •          odpady zielone - np. resztki żywności, obierki z warzyw i owoców,
 •           meble i inne odpady wielkogabarytowe - np. kanapy, okna, wanny,
 •           przeterminowane leki,
 •          chemikalia - np. lakiery,
 •           zużyte baterie i akumulatory,
 •          zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny np. monitory, telewizory, komputery itp.
 •           zużyte opony o wymiarach 400 mm- 1250 mm
 •           odpady budowlane i rozbiórkowe.

W/w odpady, poza odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi przyjmowane są bez limitu.

Odpady budowlane można dostarczyć do PSZOK w ilości do 3,5 m3 na gospodarstwo domowe rocznie.

Odpady pochodzące z działalności gospodarczej nie będą przyjmowane.

Dostarczający odpad zobowiązany jest do zgłoszenia się do obsługi PSZOK w biurze Miejskiej Spółki Komunalnej  w celu identyfikacji odpadu i wskazania miejsca rozładunku.

Pracownicy PSZOK mogą zażądać dokumentu potwierdzającego zameldowanie/zamieszkanie (dowód osobisty, umowa najmu, potwierdzenie dokonywania opłat za odbiór odpadów komunalnych) mieszkańca na terenie miasta i  gminy Złoczew.

 Do PSZOK nie będą przyjmowane następujące odpady:

 •  materiały zawierające azbest,
 •  odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak        etykiet),dla których nie istnieje możliwość ustalenia składu chemicznego,
 • odpady w opakowaniach cieknących, uszkodzonych w stopniu powodującym  wyciek substancji znajdujących się wewnątrz tego opakowania,
 •  odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej
 • wszelkie odpady w ilościach masowych (w beczkach, workach, skrzynkach np.         zawierających kilkanaście butelek tego samego odpadu – pojemność ponad 20 litrów na opakowanie jednostkowe),
 •  wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych: kwasy, zasady, sole, chemiczne, odczynniki chemiczne z wyjątkiem utrwalaczy i wywoływaczy fotograficznych)

 

 

 

                                                                                      BURMISTRZ  MIASTA

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 lipca 2014 09:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 982
19 sierpnia 2014 13:28 (Radosław Radwański) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 sierpnia 2014 13:27 (Radosław Radwański) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 lipca 2014 09:53 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)