Przetargi

ODPOWIEDZ NA ZAPYTANIE dotyczące wykonania dokumentacji projektowo - wykonawczej Rewitalizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół amfiteatru i wykonaniem widowni

Znak: Zp 341/1- 7 /2009

Do wiadomości 
Uczestników postępowania przetargowego
   

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE 
Dotyczy postępowania przetargowego nr Zp 341/1/2009: 
Wykonanie dokumentacji projektowo - wykonawczej
Rewitalizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół amfiteatru i wykonaniem widowni.


PYTANIA:
1.Czy opracowano dla Zespołu Pałacowo-Parkowego rys historyczny z wytycznymi konserwatorskimi?
2. Czy są opracowane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wytyczne do projektu rewitalizacji Zespołu Pałacowo-Parkowego?
3. Czy występują na terenie parku cieki lub zbiorniki wodne i czy w zakres projektu wchodzi ich modernizacja, operat i decyzja wodno - prawna.
4. Czy w zakres projektu wchodzi również projekt amfiteatru lub jego modernizacji czy jedynie doprojektowanie widowni do istniejącego obiektu. 
5. Jaki jest zakres i założenia do projektu widowni wokół amfiteatru?
6. Czy przewidywane jest odtworzenie arkad przed pałacem i czy ewentualnie ich projekt wchodzi również w zakres opracowania.


ODPOWIEDZI:
1. Wojewódzki Konserwator Zabytków - Delegatura w Sieradzu dysponuje dokumentacja ewidencyjna parku z 1992r. i to jest jedyny dostępny dokument.
2. Nie, § 3 pkt 4.3 SIWZ zobowiązuje Wykonawcę do uprzednich uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków - Delegatura w Sieradzu, Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody - Delegatura w Sieradzu
3. Nie
4. W zakres projektu wchodzi jedynie zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru i widowni, której projekt istnieje, natomiast nie jest wykonana. Czyli projekt musi uwzględniać ten fakt.
5. Projekt widowni jest już opracowany. 
6. Nie przewidywaliśmy odtworzenia arkad. Zakres opracowania wskazuje §3 pkt 2 SIWZ

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 marca 2009 09:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Marta Sufleta
Ilość wyświetleń: 3020
20 marca 2009 09:53 (Katarzyna Marta Sufleta) - Utworzenie dokumentu.