Przetargi

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE. Dotyczy postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji:"projekt budowlano – wykonawczy na wykonanie adaptacji budynku dawnej przychodni dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Złoczewie”.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Dotyczy postępowania przetargowego nr Zp 341/6/2008:
wykonanie dokumentacji:"projekt budowlano – wykonawczy
na wykonanie adaptacji budynku dawnej przychodni
dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Złoczewie”.Poniżej podaję odpowiedź na następujące pytania:
„ 1. Czy dla zadania będącego przedmiotem postępowania jest wydana decyzja o warunkach zabudowy lub zadanie jest ujęte w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego? Jeżeli tak, prosimy o przestanie kopi dokumentu. Zamawiający, po
zapoznaniu się z treścią SIWZ uważa, że projektowana zmiana funkcji jest istotna i
będzie wymagała uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. W związku z
powyższym, gdyby Zamawiający nie posiadał tego dokumentu, termin wyznaczony
na realizację zamówienia jest zbyt krótki, gdyż uzyskanie decyzji nie zależy od
Wykonawcy, ale od organu wydającego ten dokument. Prosimy o wprowadzenie
zmiany do SIWZ i przesunięcie terminu zakończenia poszczególnych etapów
zadania umożliwiającego uzyskanie niezbędnych dokumentów i wykonanie
dokumentacji zgodnie z wydanymi warunkami.
2. Czy Zamawiający posiada inwentaryzację obiektu, jeżeli tak, prosimy o przesłanie
posiadanej dokumentacji, a jeżeli nie - prosimy o podanie podstawowych informacji
na temat powierzchni użytkowej, powierzchni zabudowy i kubatury budynku.”

Ad. 1.
Dla zadania będącego przedmiotem postępowania nie jest wydana decyzja o warunkach zabudowy, zadanie nie jest też ujęte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Jednakże Zamawiający uznaje, że 6 miesięczny termin jest wystarczający do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i nie uznaje za zasadne jego przesunięcia.

Ad. 2.
W § 3 – Opis przedmiotu zamówienia pkt 5, Zamawiający wskazuje, że dokumentacja powinna zawierać inwentaryzacje obiektu a wiec Zamawiający takowej nie posiada. Budynek jest 2- kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. O pow. użytkowej 1174 m2,     pow. zabudowy 739,24 m2,   kubatura piętra 2823,91 m3.    Powierzchnia użytkowa budynku objęta projektem wynosi 815,88 m2Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 czerwca 2008 12:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Marta Sufleta
Ilość wyświetleń: 3383
18 czerwca 2008 12:46 (Katarzyna Marta Sufleta) - Utworzenie dokumnetu.