Przetargi

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na wykonanie dokumentacji: projektu budowlano - wykonawczy na wykonanie adaptacji budynku dawnej przychodni dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Złoczewie.

                                                                                                                        Złoczew, dn. 2008 – 05 – 30

Znak: Zp – 341/5/2008                                         ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIAUrząd Miejski w Złoczewie zawiadamia, iż postępowanie o zamówienie publiczne na :

wykonanie dokumentacji: projekt budowlano – wykonawczy na wykonanie adaptacji budynku dawnej przychodni dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Złoczewie


zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655.), ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.


                                                                                                                     B U R M I S T R Z

                                                                                                                      Miasta Złoczew

                                                                                                                      Antoni KucharskiRejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 maja 2008 14:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Marta Sufleta
Ilość wyświetleń: 3426
30 maja 2008 14:41 (Katarzyna Marta Sufleta) - Zmiana treści dokumnetu.
30 maja 2008 14:38 (Katarzyna Marta Sufleta) - Utworzenie dokumnetu.