Przetargi

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont i przebudowę oświetlenia ulicznego Miasta i Gminy Złoczew wraz z usługą zorganizowania finansowania przez Wykonawcę i spłacana przez Zamawiającego z uzyskanych oszczędności w opłatach za energie elektryczna Etap I

 

                                                                                               Złoczew,dnia 2008 – 05 – 13

 

 

 

Znak: Zp – 341/ 1 /2008

 

                                                                                           

 

OGŁOSZENIE

 

  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont i przebudowę oświetlenia ulicznego Miasta i Gminy Złoczew wraz z usługą zorganizowania finansowania przez Wykonawcę i spłacana przez Zamawiającego z uzyskanych oszczędności w opłatach za energie elektryczna Etap I”

 

 

        Działając na podstawie  art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp Urząd Miejski w Złoczewie informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę „INST.-EL” J.A. Chancewicz  sp. j. 16-100 Sokółka ul. Kryńska 57A.

Wybrany Wykonawca spełnia wymogi zawarte w ofercie  oraz zaoferował najniższą cenę wykonania zamówienia – 870 571,54 zł.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp .

 

 

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Dz 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.).

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 maja 2008 12:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 3261
13 maja 2008 12:25 (Radosław Radwański) - Utworzenie dokumnetu.