Przetargi

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr Zp. 271.9.2017 na zadanie pn: „ Budowa 16 szt. budynków gospodarczych oraz modernizacja 2 budynków mieszkalnych w Złoczewie przy ul. Błaszkowskiej 4”.

                                   Złoczew, dnia 30. 08. 2017r.

 

 

Znak: Zp.271.9.2017

 

 

 Do wszystkich                          Wykonawców postępowania

 Nr  Zp. 271.9.2017                                 

 

 

 

Zawiadomienie

o unieważnieniu postępowania przetargowego

 

 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr Zp. 271.9.2017 na zadanie pn:  „ Budowa 16 szt. budynków gospodarczych oraz modernizacja 2 budynków mieszkalnych w Złoczewie przy ul. Błaszkowskiej 4”.

 

            Działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 późn. zm.), zawiadamiam o unieważnieniu  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę     16 szt. budynków gospodarczych oraz modernizację 2 budynków mieszkalnych w Złoczewie przy ul. Błaszkowskiej 4, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

            Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), ponieważ w wyniku przeprowadzonego postępowania do Zamawiającego wpłynęły dwie oferty , których cena przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Obecnie Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty do wartości najkorzystniejszej oferty.

Biorąc powyższe okoliczności pod uwagę, postanowiono jak na wstępie.

 

 

 

BURMISTRZ

                                                                                               

                                                                                      Jadwiga   Sobańska

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 sierpnia 2017 13:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 462
30 sierpnia 2017 13:04 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)