Przetargi

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na Wykonanie nawierzchni na drodze Stolec – Dąbrowa Miętka

Złoczew, dnia 25 lipca 2017 r.

 

Wszyscy uczestnicy postępowania

znak sprawy:   Zp.271.6.2017.WP

 

dotyczy:           postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na Wykonanie nawierzchni na drodze Stolec – Dąbrowa Miętka

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z  2015  r.  poz.  2164  z  późn.  zm.) zwana dalej ustawą, informuję
o unieważnieniu  przedmiotowego postępowania.

 

Uzasadnienie prawne

Art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy.

 

Uzasadnienie faktyczne

W wyniku przeprowadzonego postępowania wykonawca otrzymał jedną ofertę, której cena przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W chwili obecnej Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia wyżej wymienionej kwoty do wartości najkorzystniejszej oferty. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, postanowiono jak na wstępie.

 

Burmistrz Złoczewa
  Jadwiga Sobańska
               (-)

 

 

Egz. nr ____

 

Wykonano w 2 egz., otrzymują:

  1. Adresat (w sposób wskazany w ustawie)
  2. a/a - Zp.271.7.2017

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 lipca 2017 11:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 365
25 lipca 2017 11:26 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)