Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi: Pełnienie funkcji koordynatora projektu Szansa na lepszy start Nr POKL.09.01.01-10-097/10-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 stycznia 2012 15:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 913
18 stycznia 2012 15:34 (Radosław Radwański) - Dodanie załącznika [siwz_koordynator_z_formatka.doc] do dokumentu.
18 stycznia 2012 15:33 (Radosław Radwański) - Dodanie załącznika [ogloszenie_koordynator_z_formatka.doc] do dokumentu.
18 stycznia 2012 15:33 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu.