Komunikaty

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW

 

 

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 17 czerwca 2008 r. Ochotniczej Straży Pożarnej w Unikowie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na rozbudowie garażu i pomieszczeń socjalno-gospodarczych w strażnicy OSP na działkach nr ewid. 166, 175/1, 176/1 (obręb 32 Uników) położonych w miejscowości Uników w gminie Złoczew.

 

Dokumentacja dotycząca w/w wniosku znajduje się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złoczewie przy ul. Szerokiej 17, 98-270 Złoczew,  pokój nr  10

Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia umieszczenia go na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złoczewie.

 

Data umieszczenia na tablicy ogłoszeń: 05. 08.  2008 r

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 sierpnia 2008 14:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 3408
06 sierpnia 2008 14:54 (Radosław Radwański) - Utworzenie dokumnetu.