Komunikaty

ZAPYTANIE OFERTOWE dot.: wykonania inwentaryzacji budowlanej budynków wielorodzinnych.

G.6840.ZO.6.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny za wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynków wielorodzinnych opisanych szczegółowo w przedmiocie zamówienia.

I.                    Zamawiający

Gmina  Złoczew, ul. Szkolna 16, 98-270 Złoczew, NIP 827 22 34 466,

Telefon:  43 820 22 70, fax: 43 820 25 92, e-mail:  gmina@zloczew.pl

 

II.                  Przedmiot zamówienia

1. Wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych na terenie gminy Złoczew:

 • Złoczew, ul. Kilińskiego 42 (obręb ewid. 0001 Złoczew-  miasto, dz. ewid. 269/3, 269/4, 269/5, 24 lokale mieszkalne)
 • Złoczew, ul. Lututowska 11, (obręb ewid. 0001 Złoczew-miasto, dz. ewid. 347/1, 347/3, 347/4, 10 lokali mieszkalnych)
 • Uników 22 (obręb ewid. 0032 Uników, dz. ewid. 148, 5 lokali mieszkalnych)

 • 2.Opracowanie powinno zawierać:
 • charakterystykę obiektu,
 • rzuty wszystkich kondygnacji,
 • bilans powierzchni zabudowy i powierzchni użytkowej wszystkich pomieszczeń z podziałem na poszczególne lokale oraz powierzchnię wspólną i przynależną
 • mapę sytuacyjno-wysokościową nieruchomości,

 • 3. Wyliczenie powierzchni użytkowej lokali i pomieszczeń przynależnych winno nastąpić zgodnie z Ustawą z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2020 poz. 611 z późn. zm.).

 • 4.  Dokumentację należy sporządzić w wersji papierowej w 2 egzemplarzach i elektronicznej
  na płycie CD zapisanej w ogólnodostępnym formacie PDF.

 • 5. Dokumentację należy przygotować zgodnie z przepisami techniczno – budowlanymi, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej.

 

III.                Termin realizacji:

Wymagany : do 31.08.2020r.

 

IV.                Sposób przygotowania oferty:

Zgodnie z formularzem ofertowym

 

V.                  Kryterium wyboru oferty:

Cena – 100%

 

VI.                Miejsce i termin złożenia oferty:

W sekretariacie Urzędu Miejskiego w Złoczewie, ul. Szkolna 16, 98-270 Złoczew  w terminie do dnia  10.06.2020r.

 

VII.              Zapytania o przedmiot zamówienia:

Więcej informacji dotyczących przedmiotu zamówienia można uzyskać
pod numerem telefonu 43 820 22 70 e-mail: nieruchomości@zloczew.pl  

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 czerwca 2020 10:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 94
05 czerwca 2020 10:33 (Radosław Radwański) - Dodanie zdjęcia [gmina_z_przyszloscia.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 czerwca 2020 10:33 (Radosław Radwański) - Dodanie załącznika [6zo_formularz_ofertowy.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 czerwca 2020 10:32 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)