Komunikaty

Burmistrz Miasta Złoczewa ogłasza przetarg nieograniczony na niżej wymienione nieruchomości stanowiące własność Gminy, położone w obr. 7 m.Złoczew przy ul.Akacjowej,

Burmistrz Miasta Złoczewa

 

ogłasza przetarg nieograniczony na niżej wymienione nieruchomości stanowiące  własność Gminy,  położone w obr. 7 m.Złoczew przy ul.Akacjowej,

 

1)Dz.nr 15/3 o pow. 0,1294 ha

   cena wywoławcza  – 48 381,- zł

   wadium – 5 000,- zł

   min.postęp w przetargu – 500,-zł

 

2)Dz.nr 15/6 o pow. 0,2320 ha

   cena wywoławcza  – 80 780,- zł

   wadium – 8 100,- zł

   min. postęp w przetargu – 900,- zł

 

 

Oznaczenie księgi wieczystej : KW 978

tytuł własności- decyzja Wojewody Sieradzkiego

Nr  G.VII. 7242/42-11/91 z dn. 30 września 1991 r.

Nieruchomości przeznaczone są do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej – usługi nieuciążliwe, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 19 września 2012 r. Nr  XXIII/144/12.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium. Wpłat należy dokonywać na konto Urzędu Miejskiego w Złoczewie w RBS Lututów O/Złoczew 52 9256 0004 0040 0002 2000 0080 do 02 listopada br.

 

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, który odbędzie się w dniu 7 listopada br. o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złoczewie przy ul.Szkolnej 16.

 

                                                                                                                     
Burmistrz Miasta    


          /-/ Jadwiga Sobańska

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 października 2016 13:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 475
05 października 2016 13:46 (Radosław Radwański) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 października 2016 13:45 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)