Komunikaty

OBWIESZCZENIE Wojewody Łódzkiego Zawiadomienie o podjęciu postępowania

OBWIESZCZENIE

Wojewody Łódzkiego

Zawiadomienie o podjęciu postępowania

         Na podstawie art. 101 §1 oraz art.  49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U.  z  2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami  ) zawiadamiam się, że w dniu 20 września 2011 r. postanowieniem Wojewody Łódzkiego  Nr 281/11 zostało podjęte zawieszone postępowanie administracyjne w sprawie wydania, na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanego przez Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie drogi ekspresowej S-8 na odcinku: węzeł Walichnowy - węzeł Wrocław (A1) od kim 99+937 do kim 204+000 , w zakresie odcinka 2 - od km 101+972,92 do km 120+961,30.

Z treścią ww. postanowienia można  zapoznać się  w Wydziale Infrastruktury Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi , ul. Piotrkowska 104, budynek E, pok. 411 (tel.42 664-12-61) .Na postanowienie nie służy stronom zażalenie.                                                                                                               Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 września 2011 11:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 1066
28 września 2011 11:31 (Radosław Radwański) - Dodanie zdjęcia [s8.jpg] do dokumentu.
28 września 2011 11:31 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu.