Wybory Samorządowe

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wybory samorządowe - informacje dla wyborców i kandydatów

Wybory samorządowe - informacje dla wyborców i kandydatów https://sieradz.kbw.gov.pl/

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Złoczewie z dnia 5 lutego 2016 r.

Miejska Komisja Wyborcza w Złoczewie informuje, że w dniu w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Złoczewie członkowie Komisji będą pełnić dyżury telefoniczne: Przewodniczący MKW - Lech Wzgarda: Sobota 6.02. br w godz. 8:00 – 13: 00 Niedziela 7.02.br w godz. 6:00

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Złoczewie

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Złoczewie

Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostaną zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.

Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów mias