Aktualności

Wylewaniem nieczystości ciekłych do rowów przydrożnych i melioracyjnych.

            W związku z  wylewaniem nieczystości ciekłych przez mieszkańców miasta do rowów przydrożnych i melioracyjnych, przypominamy, że takie postępowanie jest nielegalne.

            Zgodnie z przepisami prawa każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub wyposażenia nieruchomości w szambo, lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach  (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.).

            Wylewanie nieczystości ciekłych pochodzących z terenu nieruchomości jest karalne, niezależnie od tego, gdzie są wylewane, tj.: do rowu, na pole, czy też na własne podwórko. Proceder ten stanowi wykroczenie, które podlega karze grzywny nawet do 5000 zł.

            Każdy właściciel nieruchomości, w przypadku posiadania szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków bytowych, ma obowiązek posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych lub osadów ściekowych z oczyszczalni, zawartej
z przedsiębiorcą posiadającym stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności
w tym zakresie. Ponadto każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przechowywania dowodów płacenia za ww. usługi i okazywania ich na każde wezwanie organu kontrolującego.

           Odprowadzanie ścieków do ziemi prowadzi do zanieczyszczenia gleby
i wód podziemnych. Ścieki z szamba to siedlisko bakterii i wirusów bardzo niebezpiecznych dla zdrowia i życia.

           W związku z powyższym właścicieli nieruchomości w trybie pilnym zobowiązujemy  do usunięcia instalacji, którymi ścieki bytowe są wypompowywane do rowu.   

 

           Poniżej podajemy dane firm wywozowych, które posiadają stosowne zezwolenia i prowadzą działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z nieruchomości na terenie

gminy Złoczew, tj.:
1. Miejska Spółka Komunalna Sp. z o.o.; ul. Cmentarna 11, 98-270 Złoczew, tel.    

    43 820 24 84 

2. F.H.U „JANEX” Jan Dybka, Barczew 41, 98-275 Brzeźnio,  tel. 691 720 060

3. Handel-Transport Wywóz nieczystości Taxi Osobowe Jacek Kotowski   

     Smardzew 38, 98-285 Wróblew,  tel. 43 827 94 47, 601 826 942

4. PHU Elżbieta Mazurkiewicz ul. Sieradzka 124 A, 98-270 Złoczew,

    tel. 509 899 693

5. Usługi Asenizacyjne Czyżewski, ul. Daszyńskiego 7/8, 98-200 Sieradz,

     tel. 663 697 826

6. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sieradzu,

     ul. Górka Kłocka 14, 98-200 Sieradz, tel. 43 828-62-01

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 czerwca 2017 08:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 789
29 czerwca 2017 10:50 (Radosław Radwański) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 czerwca 2017 08:40 (Radosław Radwański) - Skopiowanie wiadomości - Wylewaniem nieczystości ciekłych do rowów przydrożnych i melioracyjnych.