Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie wyników konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

BURMISTRZ MIASTA ZŁOCZEWA OGŁASZA WYNIKI KONKURSU dla organizacji pozarządowych, które przystąpiły do otwartego konkursu ofert 2008 r. na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu Lp. Oferent – organizacja pozarządowa Nazwa projektu/termin realizacji Dotacja na 2008 r. w zł. 1. K.S....