Aktualności - archiwum

XVIII Sesja Rady Miejskiej w Złoczewie

Radni  Miejscy oraz zaproszeni goście

Piątkowa sesja Rady Miejskiej w Złoczewie miała bardziej uroczysty charakter niż zazwyczaj. Przede wszystkim odbyła się pierwszy raz pod znakiem krzyża. Poświęcenia krzyża - symbolu wiary, miłości i pojednania oraz obrazu Matki Bożej Trybunalskiej – Patronki Parlamentarzystów i Samorządowców, której opiece polecili się złoczewscy radni, dokonał ks. Proboszcz Jerzy Brzęczek.
Po poświęceniu i modlitwie nastąpił zwyczajowy porządek obrad.
Jako pierwszy głos zabrał Komendant Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu Pan Jan Matusiak, który w swoim wystąpieniu podziękował za współpracę obecnemu, a szczególnie mocno poprzedniemu Burmistrzowi Panu Józefowi Mucha, poprzedniemu Komendantowi Komisariatu Policji w Złoczewie – Nadkomisarzowi Marianowi Paluchowi, Radnemu Wincentemu Misiakowi oraz Inspektorowi Stanisławowi Skrobiszewskiemu. Delegacja z Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu wręczyła byłemu burmistrzowi Panu Józefowi Mucha symboliczną wiązankę kwiatów, dziękując za zaangażowanie samorządu we wspieraniu Policji. Były słowa wdzięczności i życzenia dalszej owocnej współpracy.
Na zaproszenie Komendanta KPP w Sieradzu na sesję zostali zaproszeni przedstawiciele mediów Naszego Radia i Tygodnika 7 dni.
Następnie sprawozdanie z działalności Policji w zakresie bezpieczeństwa publicznego, na terenie objętym działalnością KP Złoczew, ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Złoczew przedstawił Komendant Komisariatu Policji w Złoczewie – Pan Mirosław Mojsa. Komendant podkreślał jak duże znaczenie ma współpraca społeczeństwa z Policją, apelował „widzicie – reagujcie, to dla naszego wspólnego bezpieczeństwa”.
Sprawozdanie z działalności w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej z uwzględnieniem koordynacji funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego przedstawił w imieniu Komendanta Miejsko – Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Złoczewie - Pan Franciszek Kołodziejczyk - Prezes OSP Uników.

 

Za udostepnienie zdjęć serdecznie dziekujemy  Panu Tomaszowi Oszczęda - tygodnik "Siedem Dni".

Zdjęcia

Radni Miejscy oraz zaproszeni goście, przedstawiciele prasy
modlitwę przed poświęceniem krzyża i obrazu Matki Bożej Trybunalskiej poprowadził Ks. Prałat Jerzy Brzęczek
poświęcenie krzyża i obrazu Matki Bożej Trybunalskiej
przybyli na sesję:  zaproszeni goście oraz mieszkańcy, na pierwszym planie  Mirosław Bilski - Sołtys Sołectwa Borzęckie, Józef Mucha - poprzedni Burmistrz Miasta Złoczewa, Pani Krystyna Obrzud - Dyrektor RBS Lututów- oddział Złoczew, Dorota Osmelak - Sołtys Sołectwa Stolec.
głosowanie
przemówienie Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu - Pana Jana Matusiaka
Komendant KPP w Sieradzu - Jan Matusiak
Komendant KPP w Sieradzu składa podziękowania dla  Samorządu Złoczewskiego za współpracę przy remoncie budynku Komisariatu Policji w Złoczewie, na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej - Jerzego Wieczorka
szczególnie serdeczne wyrazy wdzięczności za współpracę kierowano na ręce Byłego juz Burmistrza Mista Złoczewa - Józefa Muchy
Kwiaty  byłemu Burmistrzowi Józefowi Mucha wręcza Pani Beata Kossakowska z KPP w Sieradzu, tuż za nią Nadkomisarz Marian Paluch, poprzedni Komendant Komisariatu Policji w Złoczewie
słowo na temat współpracy z Policją i inwestycją jaką była rozbudowa KP w Złoczewie powiedział Józef Mucha
od lewej: Komendant Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu - Jan Matusiak, Zastępca Burmistrza Miasta Złoczewa - Krzysztof Gandziarski, Nadkomisarz Marian Paluch oraz Pani Beata Kossakowska z KPP w Sieradzu
sprawozdanie z działalności Policji w zakresie bezpieczeństwa publicznego przedstawił  Komendant Komisariatu Policji w Złoczewie - Mirosław Mojsa
Poświęcony Krzyż bedzie stałym wyposażeniem w sali obrad Rady Miejskiej
Komendant Mirosław Mojsa chętnie odpowiadał na pytania
Sprawozdanie z działalności w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej z uwzględnieniem koordynacji funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego przedstawił Pan Franciszek Kołodziejczyk - OSP Uników
sprawozdanie w imieniu Komendanta Miejsko – Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Złoczewie  Pana Edwarda Szewczyka - przedstawił Pan Franciszek Kołodziejczyk

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 marca 2008 11:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Marta Sufleta
Ilość wyświetleń: 4282
02 kwietnia 2008 12:17 (Katarzyna Marta Sufleta) - Zmiana treści dokumnetu.
02 kwietnia 2008 11:54 (Katarzyna Marta Sufleta) - Zmiana treści dokumnetu.
02 kwietnia 2008 11:47 (Katarzyna Marta Sufleta) - Zmiana treści dokumnetu.