Aktualności - archiwum

Otwarcie Centrum Kształcenia Na Odległość Na Wsiach

Goście  w oczkiwaniu na rozpoczęcie uroczystości. Na zdjęciu: Radna Beata Świdnicka, Radni Jerzy Dudek oraz Wincenty Misiak

13 marca nastąpiło uroczyste otwarcie CENTRUM KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ NA WSIACH mieszczącego się w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r. w Stolcu. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło Przedstawicieli Partnerów Projektu – na powiat Sieradzki.

Otwarcia symbolicznym przecięciem wstęgi dokonali Zastępca Burmistrza Miasta Złoczewa Krzysztof Gandziarski – reprezentujący Beneficjenta Projektu, Pani Małgorzata Świętczak – Dyrektor Szkoły Podstawowej, w której mieści się centrum oraz Pani Wanda Gudowicz, Dyrektor CKU w Sieradzu – przedstawiciel Partnerów projektu czyli 4system Polska, ECORYS Polska, Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niepełnosprawnym Ruchowo oraz Miasta Zielona Góra.
Po przecięciu wstęgi zebrani rozgościli się w pomieszczeniu Centrum wysłuchali informacji o idei e- learningu oraz kształcenia na odległość. Radosław Radwański – zapoznał zebranych z kulisami poruszania się po kursach e- learningowych. Natomiast Pani Urszula Biernacka, Zastępca Dyrektora CKU w Sieradzu, Przedstawiciel Projektu dziękowała za współpracę, życzyła powodzenia i wyraziła nadzieję, że Centrum będzie licznie odwiedzane gdyż są to naprawdę bardzo atrakcyjne kursy zarówno dla dorosłych chcących podnosić swoje kwalifikacje jak i dla młodzieży przygotowującej się do egzaminów.
Gospodarze uroczystości Katarzyna Sufleta i Radosław Radwański podziękowali za przyjemną współpracę i wyrazili nadzieję na wspólną realizację kolejnych projektów.
Po części oficjalnej już w kuluarach prowadzono rozmowy o nowych trendach w nauczaniu, rozwoju kulturalno – oświatowym Gminy itp. Już w trakcie uroczystości kilku gości zapisało się na kursy e- learningowe, a niektórzy nawet z zapałem przystąpili do nauki.
Po uroczystym otwarciu pozostaje nam liczyć na wysoką frekwencję.
Zainteresowanych serdecznie zapraszamy.
Więcej informacji o działalności centrum znajdziecie Państwo we wcześniejszych informacjach na ten temat zamieszczonych w BIP –AKTUALNOŚCI.

Projekt CKNONW jest przedsięwzięciem nadzorowanym przez MEN a współfinansowanym ze środków EFSu.

Zdjęcia

zaproszeni goście pozowali do wspólnego zdjęcia
Zastępca Burmistrza Krzysztof Gandziarski  nacina wstęgę
Pani Wanda Gudowicz przedstawiciel Partnerów Projektu nacina wstęgę, od lewej Radni: Jerzy Dudek, Beata Świdnicka
Pani Małgorzata Świętczak - dokonuje ostatniego cięcia i tym samym oficjalnie otwiera Centrum
Zaproszeni goście już w centrum
Przemówienie zastepcy Burmistrza Miasta Złoczewa Krzysztofa Gandziarskiego
Goście uroczystości w pierszym rzędzie Przedstawiciele Projektu: Panie  Wanda Gudowicz,Urszula Biernacka  i  dalej: Dyrektor SP w Broszkach Dorota Dybska, Dyrektor Sp w Unikowie - Justyna Pałka, Sekretarz Miasta Anita Szremska
Opiekun Centrum Radosław Radwański objasnia zgromadzonym jak poruszać się po kursach e- learningowych.
Wśród gości znależli się: Panie Sołtys: z Dąbrowy Miętkiej Halina Sosin, ze Stolca: Dorota Osmelak, przestawicielki Rady Sołeckiej ze Stolca oraz pracownik Centrum Grażyna Hałubiec.
Radosław Radwański prezentuje fragment kursu e-learningowego
Gratulacje i życzenia od Pani Urszuli Biernackiej - reprezentującej Partnerów Projektu
A w kuluarach rozmawiano o nowych metodach kształcenia i kulturze
Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Wieczorek rozmawia z Paniami Urszula Biernacką i Wandą Gudowicz - CKU Sieradz.
Na zdjęciu: Sekretarz Miasta Anita Szremska oraz Radni Wincenty Misiak i Andrzej Konieczny oraz Katarzyna Sufleta
Na zdjęciu: Dyrektorzy Szkól Podstawowych Gminy Złoczew - Panie Justyna Pałka i Dorota Dybska
Na zdjęciu: Radni Rady Miejskiej w Złoczewie -Beata Świdnicka, Andrzej Konieczny, Wincenty Misiak, Przewodniczący Jerzy Wieczorek oraz Panie Urszula Biernacka i Wanda Gudowicz
W drzwiach centrum - jego opiekun Radosław Radwański, obok Sekretarz Miasta Złoczewa Anita Szremska oraz Radny Andrzej Konieczny
Wyposażenie centrum
Radny Andrzej Konieczny ogląda materiały promujące CKNONW, obok Radosław Radwański
Sekretarz Miasta Anita Szremska oraz Dyrektor SP w Stolcu Małgorzata Świętczak juz zapisały się na e- kursy.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 marca 2008 09:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Marta Sufleta
Ilość wyświetleń: 3830
15 marca 2008 17:34 (Katarzyna Marta Sufleta) - Zmiana danych zdjęcia.
14 marca 2008 12:12 (Katarzyna Marta Sufleta) - Zmiana treści dokumnetu.
14 marca 2008 12:10 (Katarzyna Marta Sufleta) - Zmiana treści dokumnetu.