Wybory Prezedenta RP

Głosowanie przez pełnomocnika

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2010r. Nr 214,  poz. 1407 z późn. zmianami) oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania ukończy 75 lat,  może udzielić pełnomocnictwa  do głosowania w jego imieniu w wyborach . Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie , co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania w wyborach .

            Szczegółowe informacja można uzyskać pod nr telefonu 506 071 321.

            Wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa  można składać w siedzibie Urzędu Miejskiego – pok. Nr 14 w godzinach pracy Urzędu do dnia 4 maja br.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 kwietnia 2015 14:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 765
24 kwietnia 2015 14:58 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)