Wybory Prezedenta RP

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Złoczew granice obwodu głosowania

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta Złoczew

z dnia 10 kwietnia 2015 r.

 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej informację o numerach oraz granicach stałych  obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych utworzonych na obszarze gminy, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

Numer obwodu

głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej

komisji  wyborczej (adres)

 1

Złoczew, ulice:Burzenińska, Cmentarna, Dolna, Działkowa, Jarzębinowa, Kilińskiego, Klonowa, Kościelna, Krótka, Łąkowa, Nowa, Ogrodowa, Opłotki, Parkowa, Porzeczkowa, Spokojna, Starowiejska, Starowieluńska, Szeroka, Szkolna, Wieluńska, Wodna, Wspólna, Wyzwolenia, XX-lecia

Szkoła Podstawowa

w Złoczewie, 98-270 Złoczew

ul.Burzenińska 4/6

 2

Złoczew, ulice: Błaszkowska, Cegielniana,Chabrowa, Fiołkowa,

Kaczeńcowa, Kopernika, Krasickiego, Kwiatowa, Leśna, Lipowa,

Lututowska, Mickiewicza, Polna, Przechodnia, Przylesie, Rolnicza,

Sadownicza, Sieradzka, Słoneczna, Sportowa, Spółdzielcza, Zielona, 9 Maja

Publiczne Gimnazjum

w Złoczewie, 98-270 Złoczew

 ul.Szkolna  18

3

 

Broszki, Zapowiednik

 

Szkoła Podstawowa w Broszkach

Broszki 4

98-270  Złoczew

4

 

Borzęckie, Burdynówka, Czarna, Gronówek, Miklesz, Potok, Szklana Huta

Szkoła Podstawowa w Złoczewie

ul.Burzenińska 4/6

98-270 Złoczew

 5

 

Grójec Mały, Grójec Wielki, Robaszew, Stanisławów

 Środowiskowy Dom Samopomocy

w Grójcu Wielkim

Grójec Wielki 24

98-270 Złoczew

6    

 

Bujnów , Kamasze, Emilianów, Uników, Wandalin

Szkoła Podstawowa w Unikowie

Uników 4

98-270 Złoczew

 7

 

Biesiec, Dąbrowa Miętka, Łeszczyn, Stolec

Szkoła Podstawowa w Stolcu

Stolec 35

98-270 Złoczew

 

Lokale Obwodowych Komisji Wyborczych oznaczone w obwieszczeniu symbolem  zostały dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Wyborca może głosować korespondencyjnie. Komisjami właściwymi do celów głosowania korespondencyjnego są Obwodowe Komisje Wyborcze, które mają siedziby w lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, tj. komisje Nr 1  w Złoczewie , Nr 2 w Złoczewie, Nr 5 w Grójcu Wielkim i  Nr 7 w Stolcu. Termin zgłoszenia Burmistrzowi Miasta Złoczew zamiaru głosowania korespondencyjnego upływa w dniu 27 kwietnia 2015 r.

            Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu. Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy wniesiony najpóźniej do dnia 4 maja 2015 r. do Burmistrza Miasta Złoczewa.

 Bliższe informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Złoczewie w pokoju nr 106 lub pod nr telefonu 43 820 24 62, natomiast w sprawie  pełnomocnictwa do głosowania oraz głosowania korespondencyjnego można uzyskać w pokoju nr 114 lub pod numerami telefonu 43 820 24 62, 43 820 22 70 lub 506 071 321.

Lokale wyborcze otwarte będą w niedzielę, 10 maja 2015 r. w godzinach 7.00 - 21.00.

Przed przystąpieniem do głosowania wyborca obowiązany będzie okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający stwierdzenie tożsamości.

 

                                                                                                                                                                          BURMISTRZ MIASTA ZŁOCZEW

                                                                                                                                               

      / - / Jadwiga Sobańska

                                                                                                                                                                                    

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 kwietnia 2015 12:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 788
10 kwietnia 2015 12:25 (Radosław Radwański) - Dodanie załącznika [obw_o_obwodach_2.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 kwietnia 2015 12:24 (Radosław Radwański) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 kwietnia 2015 12:24 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)