Wybory Prezedenta RP

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Złoczewa

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta Złoczewa

z dnia 11 maja 2010 r.

 

Na podstawie art. 24 ust. 1  ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544 z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, z 2005 r. Nr 160, poz. 1346, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 196, poz. 1218 oraz z 2009 r. Nr 119, poz. 999, Nr 202, poz. 1547, Nr 213, poz. 1651 oraz Nr 213, poz. 1652) podaje się do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych utworzonych na obszarze gminy (miasta) w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

 

Numer

obwodu

głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej

komisji  wyborczej (adres)

1

Złoczew, ulice:Burzenińska, Cmentarna, Dolna, Działkowa, Jarzębinowa, Kilińskiego, Klonowa, Kościelna, Krótka, Łąkowa, Nowa, Ogrodowa, Opłotki, Parkowa, Spokojna, Starowiejska, Starowieluńska, Szeroka, Szkolna, Wieluńska, Wodna, Wspólna, Wyzwolenia, XX-lecia

Miejski Ośrodek Kultury

w Złoczewie, 98-270 Złoczew

ul.Szeroka 17

2

Złoczew, ulice: Błaszkowska, Cegielniana, Kopernika, Krasickiego, Kwiatowa, Leśna, Lipowa, Lututowska, Mickiewicza, Polna, Przechodnia, Przylesie, Rolnicza, Sadownicza, Sieradzka, Słoneczna, Sportowa, Zielona, 9 Maja

Miejski Ośrodek Kultury

w Złoczewie, 98-270 Złoczew

 ul.Szeroka 17

3

Broszki, Zapowiednik

Szkoła Podstawowa w Broszkach

Broszki 4

98-270  Złoczew

4

Borzęckie, Burdynówka, Czarna, Gronówek, Miklesz, Potok, Szklana Huta

Szkoła Podstawowa w Złoczewie

Ul.Burzenińska 4/6

98-270 Złoczew

5

Grójec Mały, Grójec Wielki, Robaszew, Stanisławów

Remiza OSP

w Grójcu Wielkim

Grójec Wielki 23

98-270 Złoczew

6    

Bujnów , Kamasze, Emilianów, Uników, Wandalin

Szkoła Podstawowa w Unikowie

Uników 4

98-270 Złoczew

 7

Biesiec, Dąbrowa Miętka, Łeszczyn, Stolec

Szkoła Podstawowa w Stolcu

Stolec 35

98-270 Złoczew

 

 

 

 

 

 

 Lokal Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Stolcu został dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, którzy mogą w nim głosować po złożeniu wniosku, do dnia 15 czerwca 2010 r., do Urzędu Gminy (Miasta), o dopisanie do spisu wyborców w tym obwodzie głosowania.

Lokale wyborcze otwarte będą  w niedzielę, 20 czerwca 2010 r. w godzinach 6.00 - 20.00

 

 

                                                                                                                                                                                             Burmistrz Miasta  Złoczewa

                                                                                                                                /-/ Antoni Kucharski

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 maja 2010 11:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 1108
12 maja 2010 11:24 (Radosław Radwański) - Zmiana treści dokumnetu.
12 maja 2010 11:23 (Radosław Radwański) - Dodanie załącznika.
12 maja 2010 11:23 (Radosław Radwański) - Utworzenie dokumentu.