Strategia rozwoju

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Złoczew na lata 2017 - 2023

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

projektu „Strategii  Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Złoczew na lata  2017-2020”.

 

Szanowni Państwo,

Burmistrz Miasta Złoczewa serdecznie zaprasza do otwartych konsultacji społecznych dotyczących treści projektu „Strategii  Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Złoczew na lata 2017-2023”.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą okresie od 1 do 15 września 2017r. w formie przyjmowania opinii, uwag, propozycji,  w formie pisemnej  na formularzu konsultacji .

 Opinie, uwagi i propozycje wpisane do formularza konsultacyjnego należy przekazywać drogą elektroniczną na adres mailowy: mgopszloczew@gazeta.pl z dopiskiem w tytule „Konsultacje SRPS”

lub drogą korespondencyjną (ewentualnie bezpośrednio) na adres: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złoczew  ul. Burzenińska 8  98 – 270 Złoczew

 Opinie, uwagi, propozycje z datą po 15 września br., niepodpisane oraz przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacji nie będą brane pod uwagę.

 Konsultacje projektu Strategii  Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta
i Gminy Złoczew na lata 2017-2023 mają charakter opiniodawczy i są ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich osób.

 Projekt dokumentu wraz z formularzem konsultacji jest dostępny:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej  - bip.zloczew.pl  w zakładce: prawo lokalne – strategia
  • na stronie www.zloczew.pl w zakładce: komunikaty
  • w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złoczewie przy ul. Burzenińskiej 8

 Więcej informacji udziela Pani  Małgorzata Łukomska,  nr. tel. 43 820 24 56.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 sierpnia 2017 15:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Marta Sufleta
Ilość wyświetleń: 592
25 września 2017 09:11 (Katarzyna Marta Sufleta) - Dodanie załącznika [wyniki_konsultacji.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 sierpnia 2017 16:01 (Katarzyna Marta Sufleta) - Dodanie załącznika [formularz_uwag_do_projektu.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 sierpnia 2017 16:01 (Katarzyna Marta Sufleta) - Dodanie załącznika [uchwala_srps_2017__2023__na_strone.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)