Zagospodarowanie przestrzenne

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW dot.: budowy i przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kościelnej w Złoczewie

 

         Złoczew, dnia 15.04.2020 r.

Znak: RK.PP.6733.4.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                               


OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW

 

            Zgodnie z art. 10, w związku z art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz.2096),

ZAWIADAMIAM

 

że w zakresie prowadzonego w Urzędzie Miejskim w Złoczewie postępowania administracyjnego, wynikającego z wniosku z dnia 03.03.2020 r., Gminy Złoczew, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy i przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kościelnej w Złoczewie, na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi: 238/1, 245, 246, 247, 250, 251, 254, 255/2, 256, 257, 258/2, 488/20, 281/5, 280/1, 280/2, 282/1, 385/2, 228/2, 323 (obręb geodezyjny 1 m. Złoczew) oraz 1/17 (obręb geodezyjny 9 m. Złoczew), zakończono kompletowanie dokumentów niezbędnych do wydania w/w decyzji.

W związku z powyższym w terminie 5 dni od daty publikacji obwieszczenia,
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złoczewie, pok. Nr 13, możliwe będzie zapoznanie się
z materiałem dowodowym zebranym w toku prowadzonego postępowania.

Po upływie wskazanego terminu sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zebrane materiały w postępowaniu administracyjnym.

 


                        

                              Z up. Burmistrza

      Sekretarz

                                                                             /-/ Anita Szremska

  

Osoba do kontaktu: Marcin Machała, tel: 43 820-22-70

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 kwietnia 2020 16:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 34
15 kwietnia 2020 16:25 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)