Zagospodarowanie przestrzenne

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW dotyczącego budowy placu zabaw dla dzieci, na działce oznaczonej nr ewidencyjnym: 239

         Złoczew, dnia 08.07.2019 r.

 

Znak: RK.PP.6733.7.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW

 

            Zgodnie z art. 10, w związku z art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz.2096),

 

ZAWIADAMIAM

 

że w zakresie prowadzonego w Urzędzie Miejskim w Złoczewie postępowania administracyjnego, wynikającego z wniosku z dnia 22.05.2019 r., Gminy Złoczew,           w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy placu zabaw dla dzieci, na działce oznaczonej nr ewidencyjnym: 239 (obręb geodezyjny Zapowiednik), zakończono kompletowanie dokumentów niezbędnych do wydania w/w decyzji.

W związku z powyższym w terminie 7 dni od daty publikacji obwieszczenia,     w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złoczewie, pok. Nr 13, możliwe będzie zapoznanie się z materiałem dowodowym zebranym w toku prowadzonego postępowania.

Po upływie wskazanego terminu sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zebrane materiały w postępowaniu administracyjnym.

 

 

 

 

 

 

 

Z up. Burmistrza

/-/ Dariusz Tokarski

Zastępca Burmistrza

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 lipca 2019 15:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 85
08 lipca 2019 15:47 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)