Zagospodarowanie przestrzenne

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW dotyczącego budowy gazociągu średniego ciśnienia DN 315/160/125/110/63/40, na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi: 273 i 322/2

 

         Złoczew, dnia 25.09.2018 r.

 

Znak:  RK.PP.6733.8.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW

 

            Zgodnie z art. 10, w związku z art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz.1257 z późn. zm.),

 

ZAWIADAMIAM

 

że w zakresie prowadzonego w Urzędzie Miejskim w Złoczewie postępowania administracyjnego, wynikającego z wniosku z dnia 07.08.2018 r., Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy gazociągu średniego ciśnienia DN 315/160/125/110/63/40, na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi: 273 i 322/2 (obręb geodezyjny 1 m. Złoczew), położonych w Złoczewie w rejonie ulic: Burzenińskiej i Klonowej, zakończono kompletowanie dokumentów niezbędnych do wydania w/w decyzji.

W związku z powyższym w terminie 7 dni od daty publikacji obwieszczenia,     w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złoczewie, pok. Nr 109, w godzinach od 800 do 1600 możliwe będzie zapoznanie się z materiałem dowodowym zebranym w toku prowadzonego postępowania.

Po upływie wskazanego terminu sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zebrane materiały w postępowaniu administracyjnym.

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Burmistrz

                                                       /-/ Jadwiga Sobańska

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 września 2018 12:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 219
25 września 2018 12:50 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)