Podatki i opłaty

Stawka podatku rolnego na rok podatkowy 2004

Stosownie do treści art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 r. Nr 94 poz.431 z późn. zm.) oraz Komunikatu Prezesa GUS z 17.10.2003 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 r. (M.P. Nr 94 poz. 771 z 2003 r.) podatek rolny z

a) dla gruntów gospodrstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych i wynosi równowartość pieniężną 2,5q żyta z 1 ha przeliczeniowego do padatku

2,5q x 35,57 zł = 86,425 zł.

b) dla pozostałych gruntów (tj. Poniżej 1 ha gruntów rolnych lub gruntów zakrzewionych i zadrzewionych na użytkach rolnych) liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków i wynosi równowartość pieniężną 5q żyta z 1 ha gruntów, tj.

5q x 34,57 zł = 172,85

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 lutego 2004 08:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1209
19 lutego 2004 08:50 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu
19 lutego 2004 08:50 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu