Uchwały Rady 2008 - 2010

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA NR XX/130/08 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCZEWIE z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/113/08 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 30.04.2008 r. w sprawie aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Złoczew.

UCHWAŁA NR XX/130/08 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCZEWIE z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/113/08 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 30.04.2008 r. w sprawie aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Złoczew. Na podstawie art. 7 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz....

UCHWAŁA NR XX/129/08 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCZEWIE z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały NR XIX/112/08 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 30.04.2008 r. w sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Złoczew.

UCHWAŁA NR XX/129/08 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCZEWIE z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały NR XIX/112/08 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 30.04.2008 r. w sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Złoczew. Na podstawie art 7 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym {Dz. U. z 2001...

UCHWAŁA NR XIX/113/08 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCZEWIE z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Złoczew.

UCHWAŁA NR XIX/113/08 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCZEWIE z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Złoczew. Na podstawie art. 7 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Złoczewie uchwala...

Uchwała nr XIX/112/08 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie Aktualizacji Planu Rozowju Lokalnego Miasta i Gminy Złoczew.

UCHWAŁA NR XIX/112/08 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCZEWIE z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Złoczew. Na podstawie art. 7 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Złoczewie uchwala co następuje: §...