Zarządzenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Regulaminu przyznawania Honorowego Patronatu Burmistrza Złoczewa

Zarządzenie Nr 40/2020 Burmistrza Miasta Złoczewa z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania Honorowego Patronatu Burmistrza Złoczewa

Zarządzenie Nr 18/2019 Burmistrza Miasta Złoczewa z dnia 13 lutego 2019r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 17/2019 z dnia 8 lutego br.w sprawie zmiany harmonogramu zebrań mieszkańców sołectw na terenie Gminy Złoczew celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich oraz Zarządu Samorządu Mieszkańców Złoczewa i Przewodniczą-cego Zarządu.

Zarządzenie Nr 18/2019 Burmistrza Miasta Złoczewa z dnia 13 lutego 2019r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 17/2019 z dnia 8 lutego br.w sprawie zmiany harmonogramu zebrań mieszkańców sołectw na terenie Gminy Złoczew celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich oraz Zarządu Samorządu Mieszkańców Złoczewa...