Utrzymanie czystości i porządku w Gminie Złoczew

Nowe wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości na których powstają odpady komunalne,

W związku z licznymi  zmianami wprowadzonymi nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250, zm. poz. 1020 i poz. 1250) konieczne było:

1) opracowanie nowego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości na których powstają odpady komunalne,

2) wprowadzenie kolejnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości na których powstają odpady komunalne (domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku położonych na terenie gminy Złoczew

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 listopada 2016 12:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 433
08 listopada 2016 12:23 (Radosław Radwański) - Dodanie załącznika [zalacznik_do_uchwaly_nr_xxiv_131_16_rady.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 listopada 2016 12:23 (Radosław Radwański) - Dodanie załącznika [zalacznik_do_uchwaly_nr_xxiv_130_16.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 listopada 2016 12:09 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)