Wybory Samorządowe

Obwieszczenia i plakaty wyborcze.

Burmistrz Miasta Złoczewa zgodnie z art. 70a ustawy z dnia 16 lipca 1988 r.- ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw informuje, że do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych zostały wyznaczone słupy ogłoszeniowe zlokalizowane przy skrzyżowaniach ulic Szerokiej i Kilińskiego, Szerokiej i Sieradzkiej oraz Kościelnej i Szkolnej oraz tablica zamontowana przy skrzyżowaniu ulic Szerokiej i Szkolnej. Na terenie sołectw informacje te mogą być umieszczane na tablicach ogłoszeń.

Przypominamy również, że zgodnie z art. 71 ordynacji umieszczanie plakatów i haseł wyborczych na ścianach budynków, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach telekomunikacyjnych oraz innych jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 listopada 2010 09:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 1224
05 listopada 2010 09:19 (Radosław Radwański) - Zmiana danych dokumentu.
05 listopada 2010 09:17 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu.