Aktualności

Unieważnienie otwartego konkursu ofert.

                                                   ZARZĄDZENIE NR 13/2016

                                                                Burmistrza Miasta Złoczewa

                                                                            z dnia 14.03. 2016 r.                            

 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert  w formie powierzenia  zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji  na realizację w roku 2016 zadań publicznych Gminy Złoczew w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej do realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty.

                Na podstawie art. 18a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)  zarządzam:

§ 1

  1. Unieważnia się otwarty konkurs ofert w formie powierzenia  zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji  na realizację w roku 2016 zadań publicznych Gminy Złoczew w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty do realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty.
  2. Na wymienione zadania nie złożono żadnej oferty.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz  Miasta Złoczewa

Jadwiga Sobańska

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 marca 2016 16:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Marta Sufleta
Ilość wyświetleń: 880
14 marca 2016 16:02 (Katarzyna Marta Sufleta) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)